0938 442 696 - 0868 060670
info@dtu.com.vn

25 Jan 2021

Cách Hình Thành Từ Trong Tiếng Đức: Kết Hợp Các Danh Từ

/
Posted By

Trong tiếng Đức, rất nhiều các danh từ mới thường được hình thành bằng cách ghép nhiều từ. Từ này sau đó được gọi là Kompositum oder Doppelwort.

Ngay cả khi bạn mới bắt đầu làm quen với tiếng Đức, bạn chắc chắn có thể tình cờ bắt gặp một vài trong số các từ kết hợp này.

Bài viết sau đây chúng tôi sẽ nói về các từ ghép bao gồm hai hoặc nhiều danh từ. Số lượng danh từ tối đa có thể được kết hợp trong tiếng Đức không cố định.

Ví dụ:

  • Reis – gạo
  • Reiswaffel – bánh gạo
  • Reiswaffelfabrikant – người làm bánh gạo
  • Reiswaffelfabrikantentochter – con gái của người làm bánh gạo.

Danh từ nằm ở cuối cùng trong một từ ghép luôn là danh từ quan trọng nhất vì giống của danh từ này cũng chính là giống của cả toàn bộ từ ghép. Ngoài ra, ý nghĩa của danh từ nằm ở cuối cùng này cũng chính là ý nghĩa cơ bản của cả từ ghép.

  • das Auto + die Tür = die Autotür (cửa ô tô)
  • der Motor + die Haube = die Motorhaube 

Giữa các danh từ trong một từ ghép đôi khi chúng ta sẽ cần thêm một ký tự nối. Đó có thể là ký tự –e, -s, -es, -n, -en oder -er.

Không có quy tắc cho việc khi nào thì cần phải thêm những ký tự nối này. Tuy nhiên chỉ riêng với ký tự nối -s (là ký tự nối phổ biến nhất) thì có một số quy tắc sau đây mà bạn có thể ghi nhớ:

Giữa 2 danh từ, nếu danh từ phía trước mang các đuôi -eit, -ion, -tät, -ling, -schaft, -tum, -ung thì chúng ta cần thêm ký tự nối -s giữa 2 danh từ đó.

Ví dụ:

  • heit das Gesundheitszeugnis
  • keit das Einsamkeitsgefühl

Leave a Reply