0938 442 696 - 0868 060670
info@dtu.com.vn

Tin Tức

Nơi chia sẽ các thông tin, các xu thế cũng như bí kíp học tập Tiếng Đức.
6 Feb 2018

HAUPTSÄTZE-KONJUNKTIONEN: CÁC LIÊN TỪ LIÊN KẾT MỆNH ĐỀ CHÍNH (A1)

/
Posted By
Đây là một Grammatik khá nhẹ nhàng trong cấp độ A1. Chúng ta sẽ nói về những liên từ (Konjunktionen) dùng để kết nối 2 mệnh đề chính (Hauptsätze) lại với nhau. Chúng được gọi là Hauptsätze – Konjunktionen: und, oder, aber, sondern, denn Mục đích: Liên kết các thành phần trong câu lại với nhau hoặc...
Read More
16 Jan 2018

Thì quá khứ Perfekt (A2)

/
Posted By
Perfekt là một trong 3 thì quá khứ của tiếng Đức (cùng với Präteritum và Plusquamperfekt). Nó là thì dùng để miêu tả quá khứ phổ biến nhất. Sự khác nhau giữa Präteritum và Perfekt Có 2 sự khác biệt lớn nhất giữa Präteritum và Perfekt: – Thứ nhất: Präteritum diễn tả các hành động và...
Read More
29 Dec 2017

Präpositionen: Giới từ (A1)

/
Posted By
1. Khái niệm giới từ Giới từ Präposition là gì? Chúng ta hãy phân tích tiền tố Prä có nghĩa là „trước“ + Position là vị trí. Giới từ là những từ luôn được đặt ở vị trí phía trước danh từ hoặc đại từ, nhằm giới thiệu, bổ...
Read More
15 Nov 2017

Thì hiện tại trong tiếng Đức (Präsens)

/
Posted By
Văn phạm tiếng Đức gồm có 6 thì (sechs grammatische Tempora) như sau: Das Präsens – thì hiện tại, Das Präteritum – thì quá khứ Präteritum (quá khứ gần, mới xảy ra, hầu như không dùng cho văn nói, dùng nhiều cho văn viết), Das Perfekt – thì quá khứ Perfekt (thường dùng trong văn nói, nếu là...
Read More
1 2 3 8