0938 442 696 - 0868 060670
info@dtu.com.vn

Tin Tức

Nơi chia sẽ các thông tin, các xu thế cũng như bí kíp học tập Tiếng Đức.
3 Nov 2017

Thì tương lai (1+2) trong tiếng Đức – Futur 1+2

/
Posted By
I. FUTUR I (TƯƠNG LAI I) Futur I được sử dụng để thể hiện cho những dự định, kế hoạch, sự tiên đoán và lời hứa. Lưu ý: Nếu đề cập đến một vấn đề hay một chương trình đã được ấn định sẵn vào một thời...
Read More
17 Oct 2017

Đại từ nhân xưng

/
Posted By
Tương tự như các ngôn ngữ khác, đại từ nhân xưng trong tiếng Đức có thể chia ra là 3 ngôi (Person), và phân biệt số nhiều (Plural) hay số ít (Singular), giống cái (feminin), giống đực (maskulin) và trung tính (neutral): Ngôi Tiếng Đức Tiếng...
Read More