0938 442 696 - 0868 060670
info@dtu.com.vn

Tin Tức

Nơi chia sẽ các thông tin, các xu thế cũng như bí kíp học tập Tiếng Đức.
29 Sep 2017

Ngôi và đại từ nhân xưng

/
Posted By
1. Ngôi trong tiếng Ðức (Personen) Bất cứ ngôn ngữ nào khi sinh ra cũng để đáp ứng nhu cầu trao đổi giữa người và người vì cũng chỉ người mới biết nói. Khi nói bao giờ cũng được chia ra làm ba phái khác nhau: Kẻ...
Read More
18 Sep 2017

Qui tắc chia động từ Tiếng Đức

/
Posted By
1)   Các cách chia động từ Tiếng Đức Một khi nói đến qui tắc chia động từ Tiếng Đức thì dĩ nhiên đây là những động từ có qui tắc chia hẳn hoi (regelmäßigen Verben). Những động từ này chiếm phần lớn trong động từ tiếng Đức. Động...
Read More
15 Sep 2017

Liên từ : und, oder, dass, weil, indem, obwohl, sodass

/
Posted By
Định nghĩa Liên từ: là những từ Không biến cách Không chia được Không phải là phần tử trong câu (như chủ từ, động từ, tên ngữ, trạng ngữ…) Mang số vị trí -0- Không đòi một cách (danh cách, đổi cách, tặng cách…) Kết nối...
Read More
15 Sep 2017

Das Verb (Phân loại động từ)

/
Posted By
Das Verb (Phân loại động từ) Một sai lầm rất dễ mắc phải của người mới học tiếng Đức là chỉ chú trọng học nhiều danh từ để sử dụng hàng ngày mà không chú trọng đến văn phạm. Động từ trong tiếng Ðức tuy chỉ...
Read More