0938 442 696 - 0868 060670
info@dtu.com.vn
Tag

đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng

Tương tự như các ngôn ngữ khác, đại từ nhân xưng trong tiếng Đức có thể chia ra là 3 ngôi (Person),...
Read More